Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)


Preambule


De hieronder beschreven Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) bevatten de rechten en plichten van de onderneming Van Orton SAS, met een kapitaal van 40.000 euro, geregistreerd onder RCS 838611556 en gevestigd in Cranves-Sales in Haute Savoie.

Hierna te noemen "VO BV" en de klant hierna te noemen "de Klant"

U kunt te allen tijde contact opnemen met het bedrijf door naar de sectie "Hoe kunt u contact met ons opnemen" te gaan op de pagina met onze wettelijke vermeldingen, toegankelijk via de voettekst van de website.


1 - Doel van de algemene verkoopvoorwaarden


Onze AVV hebben betrekking op de verkoop op afstand van goederen en diensten tussen VO BV en de Klant. Ze bevatten de volledige verplichtingen en rechten van de partijen en regelen uitsluitend hun relatie.

VO BV behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk moment aan te passen of te wijzigen, waarbij geldt dat de toepasselijke AVV diegenen zijn die van kracht zijn op de dag van de bestelling door de Klant.

Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op aankopen gedaan door kopers in de Europese Unie en uitsluitend geleverd in dit economische gebied.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te hebben aanvaard voordat hij het goed koopt of zijn bestelling plaatst.

Deze aanvaarding blijkt uit het voltooien van de transactie. Ze zijn bindend voor hem overeenkomstig de bepalingen van artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek en bevatten alle informatie die wordt vermeld in artikel L. 221-5 van de Franse consumentenwet.


2 - Betreffende de bestelling


De Klant plaatst zijn bestelling volgens de specificaties vermeld op de website, voor elk product dat daar wordt vermeld en binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. In geval van onbeschikbaarheid van een product, staat de website de Klant niet toe om een bestelling te plaatsen.

Tijdens het bestelformulier heeft de Klant de mogelijkheid om een account aan te maken of de bestelling te plaatsen als "gast" (modus waarbij geen klantaccount hoeft te worden aangemaakt). In beide gevallen ontvangt de klant een orderbevestiging op het opgegeven e-mailadres, evenals meldingen voor het volgen van zijn bestelling en de trackinglink van het pakket.

Om de bestelling te kunnen valideren, moet de Klant het adres invullen en de leveringsmethode en betalingsmethode kiezen, en moet de betaling worden geaccepteerd.


3 - Prijzen


VO BV behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de op het moment van de bestelling vermelde geldende tarieven toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn vermeld in euro's. De prijzen zijn inclusief toepasselijke btw op de dag van de bestelling, en eventuele wijzigingen van het btw-tarief worden automatisch doorberekend in de prijs van de producten in de online winkel.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, die extra in rekening worden gebracht en vóór de bestelbevestiging worden vermeld, tenzij anders vermeld op het productblad in geval van gratis verzending.


4 - Betalingswijze


Om zijn bestelling te betalen, kan de Klant kiezen uit de volgende betaalmethoden die door VO BV worden aangeboden: Betaling per creditcard of per bankoverschrijving.

Veilige betaling per creditcard:

De producten die op de website worden getoond, moeten bij de bestelling worden betaald. Zodra de transactie is goedgekeurd door de bank, wordt de verkoop geacht door VO BV te zijn geaccepteerd. VO BV behoudt zich het recht voor om de orderverwerking en levering op te schorten in geval van weigering van betalingsautorisatie door de officieel geaccrediteerde instanties of in geval van niet-betaling.
De betaling is beveiligd volgens de laatste geldende norm (DSP3). VO BV heeft geen kennis van de creditcardnummers die door de Klant worden gebruikt.

In geval van frauduleus gebruik van de creditcard wordt de Klant verzocht VO BV onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail op het adres dat aan het begin van deze AVV wordt vermeld.

Betaling per bankoverschrijving:

De klant ontvangt een bevestiging van de reservering van zijn bestelling per e-mail, met de bankgegevens van VO BV. De gekochte producten worden gereserveerd en ingepakt. Het pakket wordt verzonden op de dag van ontvangst van de overschrijving en de Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail.


5 - Informatie over de producten


De producten die worden geregeld door deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn die welke worden vermeld op de website van VO BV. Ze worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. Desalniettemin kan VO BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen in deze presentatie. De foto's van de producten zijn niet bindend.


6 - Beschikbaarheid en levering van producten


a) Voorwaarden

De levering vindt alleen plaats in het vasteland van Frankrijk en Corsica. Verzendkosten zijn gratis op het vasteland van Frankrijk en Corsica. Voor alle andere bestemmingen, binnen en buiten de Europese Unie, kunt u contact met ons opnemen voordat u een bestelling plaatst, zodat wij u gratis verzending kunnen aanbieden of een aantrekkelijk tarief kunnen bieden.


b) Beschikbaarheid

Aangezien de voorraad in realtime wordt bijgewerkt, staat de website de klant niet toe om een bestelling te plaatsen als het product niet op voorraad is.
In geval van een systeemfout heeft de Klant echter de mogelijkheid om een terugbetaling van zijn bestelling aan te vragen of het tijdsbestek af te wachten dat door de klantenservice wordt aangegeven. VO BV behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren en de bestelling terug te betalen in geval van onredelijke vertraging door onbeschikbaarheid.


c) Overdracht van risico's

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de vervoerder de bestelde goederen ter beschikking stelt aan de Klant. Dit wordt bevestigd door de ontvangstbevestiging in de brievenbus van La Poste. VO BV neemt het risico op zich tijdens de levering, en de Klant moet het pakket controleren en eventuele problemen met de fysieke integriteit van het pakket binnen 72 uur na de levering aan ons melden.


d) Leveringsvoorwaarden

Levering houdt de overdracht aan de consument in van fysiek bezit of controle over het goed. Het vindt alleen plaats na bevestiging van de betaling door de bank van de verkoper.

De bestelde producten worden geleverd volgens de op de website gepresenteerde modaliteiten.

De leveringstermijnen worden op de website vermeld en kunnen variëren afhankelijk van de bestemming en het gekozen type levering.


7 - Recht van intrekking en retourneren


De Klant heeft een wettelijk recht van intrekking van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de bestelde goederen.
Om gebruik te maken van dit recht van intrekking, moet de Klant VO BV binnen de genoemde termijn op de hoogte stellen en het product terugsturen in de oorspronkelijke staat, compleet en ongebruikt, in de originele verpakking en vergezeld van het aankoopbewijs.
VO BV verbindt zich ertoe om de Klant het volledige bedrag van de bestelling, inclusief verzendkosten, terug te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen. De kosten voor het retourneren van de goederen zijn echter voor rekening van de Klant.


8 - Garantie


Alle producten die worden verkocht door VO BV zijn onderworpen aan de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken, zoals bepaald in de artikelen L. 217-4 tot L. 217-14 van het Franse consumentenwetboek en de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant VO BV op de hoogte stellen van het bestaan van het gebrek binnen een termijn van twee maanden na ontdekking ervan. VO BV zal naar eigen goeddunken het gebrek verhelpen door het product te vervangen of te repareren, tenzij dit onmogelijk of buitensporig kostbaar is. In dat geval zal VO BV een passende oplossing voorstellen.

De garantie dekt geen gebreken en schade die direct of indirect het gevolg zijn van verkeerd gebruik, gebrek aan onderhoud of normale slijtage.


9 - Persoonsgegevens


VO BV verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Klant te beschermen en te respecteren. De verzamelde gegevens zijn nodig om de bestellingen te verwerken en te volgen, evenals voor het beheer van de klantrelatie. Ze kunnen ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden, tenzij de Klant bezwaar maakt.
De persoonlijke gegevens van de Klant kunnen worden doorgegeven aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling, zoals de betalingsprovider of de vervoerder. Deze derden handelen ook in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.
De Klant heeft het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met VO BV via de contactgegevens vermeld in deze AVV.


10 - Klantenservice


De Klantenservice van VO BV is beschikbaar om eventuele vragen of klachten van Klanten te beantwoorden. De contactgegevens zijn te vinden op de website van VO BV.


11 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil tussen VO BV en de Klant, zullen beide partijen proberen een minnelijke schikking te bereiken. Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, zullen de Franse rechtbanken bevoegd zijn om het geschil te beslechten.